UNICEF-ov opšti okvir za akciju

Četiri strateške oblasti koje treba da podupru nacionalni i međunarodni odgovor/akciju:

  • Osnaživanje dece i jačanje njihove otpornosti na štetu
  • Sprečavanje nekažnjavanja počinioca
  • Smanjenje dostunosti i pristupa šteti
  • Promocija tretmana/oporavka dece izloženoj šteti

Strategija za rešavanje nasilja i eksploatacije mora biti deo šire nacionalne strategije za borbu protiv nasilja, eksploatacije i zlostavljanja i treba da se fokusira na:

  1. Unapređenje nacionalnih sistema zaštite dece za podršku prevencije i odgovora servisa na nasilje, eksploataciju i zlostavljanje preko IKT (zakoni, politike, propisi i sveobuhvatne usluge za svu zlostavljanu/eksploatisanu decu u oblasti: socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, pravde, unutrašnjih poslova i telekomunikacija);
  2. Podrška normama, stavovima i ponašanjima koji sprečavaju nasilje i eksploataciju, odnosno promovisanje pozitivnih, zaštitnih normi i ponašanja radeći sa zajednicom, roditeljima, nastavnicima, decom i industrijom.

 

Od čega krećemo?

Podizanje svesti o sigurnom korišćenju digitalnih medija kod dece, nastavnika i roditelja.

Smanjenje rizika od zlostavljanja putem digitanim medija.

Smanjenje nasilnog ponašanja kod dece.

Podsticanje reakcija dece na negativne sadržaje – bilo da su žrtve ili svedoci nasilja, a naročito ukoliko su posmatrači (njih je najviše u procesu digitalnog nasilja).

Šta sve možemo?

Edukacija nastavnika da prepoznaju i motivisanje da reaguju, prijave i pruže podršku žrtvi, agresoru i posmatračima ili podstrekačima.

Infromisanje roditelja o načinima reagovanja u sitiacijama u kojoj je njihovo dete žrtva, agresor ili posmatrač nasilja.

Razvijanje empatije kod dece, roditelja i nastavnika.

Empatija

Empatisati – Ući u tuđi svet bez predrasuda!

Ostaviti po strani svoja gledišta i stavove i sagledati problem iz tuđih cipela.

Biti sa drugim na ovaj način znači da za to vreme ostavljate po strani gledišta i vrednosti kojih se sami držite da biste ušli u tuđ svet bez predrasuda.

 

 

Razlike nisu i ne smeju biti prepreka…

‘A na kraju, manje su bolele uvrede koje je izgovorio neprijatelj, od ćutanja i neizgovorenih reči prijatelja.’

Zaštitite onog do koga vam je stalo, a vas će neko kome je do vas stalo 🙂

Informisanje

Zašto je važna borba protiv digitalnog nasilja?

Šta je internet/digitalno nasilje?

Zašto je ova vrsta nasilja specifična?

Poverenje

Kome verujete?

Koji su kriterijumi da neko zadobije vaše poverenje?

Na osnovu čega odlučujete koga prihvatate za prijatelja na društvenim mrežama?

Profil kao test ličnosti – stavovi, interesovanja, aktivnosti…

%

ljudi deli intimne sadržaje sa prijateljima

%

ljudi podeli svoj password sa partnerom

%

ljudi zažali zbog ovog

Društvene mreže – društveni mediji!

Da li bi ste na televiziji prikazali vašu intimnu sliku?

Da li biste rekli svoj telefon?

Sistem vrednosti

Koje i kakve vrednosti promovišemo na društvenim mrežama?

%

traži pomoć kada primete ili iskuse nasilje na internetu

Podrška da reaguju na nasilje

Samo 1% nas traži pomoć od roditelja kada primetimo ili iskusimo nasilje na internetu. Nekako zaboravljamo da su oni uvek tu da nam pomognu u najtežim situacijama, da nas štite od svih i od svega.

Kada nekog volite – jasno to pokažite!

Ukoliko vas neko maltretira, vređa, omalovažava i proziva na društvenim mrežama, zbog čega se osećate tužno, usamljeno, poniženo i treba vam razgovor – klikni za podršku na SOS aplikaciju.

Edukacija

Neophodna je edukacija dece, roditelja i nastavnika, ali i predstavnika institucija koje imaju za cilj prevenciju i smanjenje nasilja.

 

Facebook aplikacija #ThinkFirst

 

SOS Facebook aplikacija

 

Net Patrola

“Net patrola” je onlajn mehanizam za podnošenje prijava Centra za bezbedni internet koji je osnovan u svrhu prijema i obrade prijava o nelegalnim ili štetnim sadržajima na internetu.

Težište u radu mehanizma za prijave je sprečavanje širenja slika i video materijala na kojima je prikazana seksualna zloupotreba dece, seksualno iskorišćavanje i fizički i psihološki napadi na decu.

Prevencija

Važno je da predstavnici institucija na svim nivoima prepoznaju osnovne probleme vezane za sajber zlostavljanje i da širok dijapazon edukativnih programa bude ponuđen u okviru svih nivoa na kojima se sprovodi zaštita dece od zlostavljanja.

Ključna je uloga roditelja i porodice u pravovemenom prepoznavanju i intervenciji u slučajevima sajber zlostavljanja.

Trebalo bi razviti specifične edukativne programe ciljane na podizanje svesti roditelja i uže porodice o ovom problemu.

Ključna je uloga roditelja i porodice u pravovemenom prepoznavanju i intervenciji u slučajevima sajber zlostavljanja.

Trebalo bi razviti specifične edukativne programe ciljane na podizanje svesti roditelja i uže porodice o ovom problemu.

Takvi programi bi edukovali roditelje kako da prepoznaju znake sajber zlostavljanja kao i da efikasno reaguju ako primete da njihovo dete učestvuje u nekom obliku sajber maltretiranja

bilo kao žrtva ili kao nasilnik.

Formirati školske odbore za sprečavanje sajber zlostavljanja koji će koordinirati ovakve programe.

Članove ovakvih odbora treba upoznati o pitanjima vezanim za tradicionalno i za onlajn vršnjačko zlostavljanje i treba im pomoći da u potpunosti razumeju ulogu koju tehnologije i elektronske komunikacije imaju danas u životu mladih ljudi.

Ovi odbori bi trebalo da budu povezani sa institucijama pravosuđa i socijalne zaštite koji treba da budu pripravni da na adekvatan način reaguju u slučajevima eskalacije sajber zlostavljanja, odnosno kada posledice istog počinju da ostavljaju vidljivog traga na svakodnevno funkcionisanje i psihološku dobrobit žrtve.