Select Page

Kategorija: Test znanja

Unapređivanje kapaciteta stručnih radnika centra za socijalni rad, ustanova socijalne zaštite i drugih pružalaca usluga socijalne zaštite za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i zloupotrebe putem Interneta