Podrška unapređenju kapaciteta sistema za prevenciju i zaštitu dece od nasilja je integralni  deo Programa saradnje UNICEFa i Vlade Republike Srbije. Program razvoja kapaciteta sistema za borbu protiv nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem Interneta sprovodi se uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije.

Udruženje građana Libero angažovan je od strane UNICEFa na razvoju i realizaciji osnovnog programa obuke o zloupotrebi dece putem Interneta koji je namenjen stručnjacima iz centara za socijalni rad i lokalnim međusektorskim timovima za zaštitu dece od zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe.

Početni korak je sprovedeno istraživanje o kapacitetima i potrebama centara za socijalni rad u Srbiji, a upravo na osnovu rezultata istraživanja je i kreiran ovaj program.

Cilj obuke je razvoj i unapređivanje kapaciteta, motivacije i spremnosti stručnjaka centara za socijalni rad u Srbiji i predstavnika inter-sektorskih timova za primenu Protokola za zastitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja za bavljenje oblašću zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem Interneta.

Program obuke obuhvata sledeće oblasti i teme:

  1. Internet i digitalna komunikacija i njene specifičnosti vezane za decu,
  2. Oblici zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem interneta i najzastupljeniji oblici nasilja kod nas,
  3. Prevencija i zaštita dece od zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloputrebe putem Interneta,
  4. Sistematska podrška na mestu gde se nasilje dešava – SOS Fejsbuk aplikacija, NET Patrola.

Program razvija opšte i posebne kompetencije (znanja i veštine) neophodne za:

  • Razumevanje digitalne komunikacije i njene specifičnosti;
  • Prepoznavanje fenomena zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe dece putem interneta;
  • Upoznavanje sa alatkama za sistematsku podršku deteta;
  • Upoznavanje sa mogućim modalitetima prevencije i zaštite dece od zanemarivanja, nasilja, zlostavljanja i zloputrebe putem interneta;
  • Multisektorsku saradnju u procesu zaštite dece.

Program je namenjen profesionalcima – socijalnim radnicima, psiholozima, pravnicima, specijalnim pedagozima, defektolozima, pedagozima i drugim stručnjacima koji rade na zaštiti dece, prvenstveno u sektoru socijalne zaštite, ali i u drugim relevantnim sektorima. Za sprovođenje ovog programa obuke obučeno je 20 trenera.