Pišite nam

Šta je to što radimo?

liberoLibero ima veliko iskustvo u organizovanju, planiranju i sprovođenju raznih obrazovnih i društvenih aktivnosti i događaja. Mi verujemo u moć partnerstva i povezivanja i sarađujemo sa brojnim domaćim i međunarodnim, institucionalnim i lokalnim partnerima i saradnicima.

Adresa: Makedonska 22/2

11000 Beograd

Tel: 011/3348359

E-mail: office@libero.org.rs