Select Page

Autor: Nikola Kočić

Komunikacija na internetu

% stanovnika Zemlje koristi internet 40% stanovnika Zemlje koristi internet. To je jako mnogo ako izuzmemo decu koja ne bi trebalo da koriste na način kao odrasli i starije ljude i civilazicije bez infrastrukture. Ovde ne uzimamo u obzir one koji su previše stari ili previše mladi da mogu da koriste uređaje koji omogućavaju digitalnu komunikaciju. Takođe, ograničenja postavljaju i uslovi življenja – stalno prisustvo struje kao i infrastrukture kao što je optički kabl i sl. To je onda 97%. Kada kažemo mladi, to je široka kategorija – danas deca od 2-3 godine mogu da koriste telefon i nađu...

Detaljnije

Zanemarivanje, nasilje, zlostavljanje i zloputreba dece putem Interneta

  Psihološko, socijalno i neki vidovi seksualnog nasilja mogu biti učinjeni digitalnim putem: elektronskom poštom, SMS-om, MMS-om, na društvenim mrežama, četovanjem, uključivanjem u forume i slično. Tradicionalno nasuprot digitalnom nasilju Pod digitalnim nasiljem podrazumevamo sve slučajeve u kojima neko koristi elektronske uređaje (mobilni telefon, računar, kameru…) i internet da bi nekoga namerno uplašio, uvredio, ponizio ili ga na neki drugi način povredio. Digitalnim nasiljem se ne smatraju slučajno, nenamerno nanošenje štete i povređivanje, kao ni prijateljska zadirkivanja i prepirke preko telefona ili interneta. Tradicionalno vršnjačko maltretiranje je uvek bilo ograničeno na određene fizičke sredine (školu, školsko dvorište, mesta gde...

Detaljnije

Prevencija i zaštita dece od nasilja na internetu

UNICEF-ov opšti okvir za akciju Četiri strateške oblasti koje treba da podupru nacionalni i međunarodni odgovor/akciju: Osnaživanje dece i jačanje njihove otpornosti na štetu Sprečavanje nekažnjavanja počinioca Smanjenje dostunosti i pristupa šteti Promocija tretmana/oporavka dece izloženoj šteti Strategija za rešavanje nasilja i eksploatacije mora biti deo šire nacionalne strategije za borbu protiv nasilja, eksploatacije i zlostavljanja i treba da se fokusira na: Unapređenje nacionalnih sistema zaštite dece za podršku prevencije i odgovora servisa na nasilje, eksploataciju i zlostavljanje preko IKT (zakoni, politike, propisi i sveobuhvatne usluge za svu zlostavljanu/eksploatisanu decu u oblasti: socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, pravde, unutrašnjih...

Detaljnije
  • 1
  • 2